Login-namn

Ett login-namn består normalt av initialer eller förnamn.

Det finns normalt olika begränsningar vad gäller längd och tillåtna tecken.

Det är normal företagets systemadministratör som har ansvar för login-namn och password.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)