Försäljningskontering

Försäljningskontering kan anges per huvudgrupp i artikeln i kombination med kundens distrikt.

Endera av dessa kan också anges. I detta fall prioriteras sökning per huvudgrupp.

Kontering av kostnad (kalkyl- eller inpris) samt per kostnadsställe och kostnadsbärare kan göras.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)