Inpris

Inpris är leverantörens pris för artikeln. Detta pris skrivs på beställning till leverantör och kan ligga till grund för avbokning mot lager i redovisningen som ett alternativ till kalkylpris.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)