Förlängt räkenskapsår

Ett förlängt räkenskapsår är mellan 13 och 18 månader långt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)