Registerpost

En samling registerfält som tillsammans utgör information om ett visst objekt.

Varje inslagsfält i en registreringsbild mot- svaras i regel av ett registerfält i posten. Varje registerpost är tillgänglig via ett unikt nyckelbegrepp. Se även: exempel registerpost

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)