Konteringsbegrepp

Med konteringsbegrepp avses en kombination eller del av

- Kontonr - Kostnadsställe - Kostnadsbärare - Projekt

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)