Rubriktext

Text som läggs in i detta fält skrivs i rubriken på varje sida i rapporten.

Här kan exempelvis läggas "Kalles lista" eller en beskrivning på hur rapporten ska användas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)