Inleveranshistorik

Inleveranshistorik skapas i vid inleverans av artikel, antingen vid inleverans av beställning eller vid direkt inleverans. I historiken sparas bl.a inköpspris och kalkylpris. Historiken kan ses i fönstersökning. Denna information utnyttjas bl.a vid lagervärdering enligt fifo-modellen.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)