Kalkylpris

Kalkylpris är artikelns kostnad inklusive inköps- pris, hemtagningskostnad, försäkring, tull, etc för en köpt artikel, eller lönekostnader och materialkostnader för en tillverkad artikel.

Bruttovinst i statistiken beräknas som skillnaden mellan kalkylpris och försäljningspris efter rabatter.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)