Fönsterrutin

Rutin som enbart använder fönsterterminalen.

Denna typ av rutin särbehandlas av menyn efter- som föregående bild kan vara kvar.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)