Disponibelt antal

Disponibelt antal beräknas normalt så här: Fysiskt lager - säkerhetslager - reserverat antal + beställt antal.

Reserverat och beställt antal är beroende av leveransvecka enligt artikelmatrisen i rutiner där levereransvecka finns med, i annat fall an- vänds en totalsumma för artikeln.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)