Leveransvecka

För kommande leveranstidpunkt används normalt vecka i adMix. För vecka gäller oftast formatet ååvv.d (år, år, vecka, vecka, decimalpunkt, dag inom veckan - måndag är dag ett, tisdag är dag två, osv ).

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)