Antal i order

Det totala antal av en viss artikel som finns i kundorder i orderstocken för leverans till kund.

Detta antal är reserverat för en viss kund. Denna reservation är emellertid inte tvingande.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)