Orderstock

Med orderstock avses de ännu ej levererade eller fakturerade order som finns i orderregistret.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)