Mall för nyuppläggning

Genom att ange texten "Mall för nyuppläggning" i sökbegrepp för kunder och artiklar finns möjlig- het att utnyttja en mall vid nyuppläggning av nya poster.

Denna mall kommer sedan att utnyttjas automatiskt när rutinen används.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)