Artikelidentitet

En artikel kan identifieras genom något av föl- jande begrepp:

artikelnr, sökbegrepp, beskrivning, leverantör/leverantörens artikelnr, leverantörens artikelnr, lagringsplats.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)