Lagringsplats

Med lagringsplats avses ett gemensamt namn för begreppen lagerlokal, lagerbeteckning och hyllnr.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)