Artikelnummer

Varje artikel har ett unikt nummer. Det är genom att ange detta nummer som en specifik artikel lokaliseras. Ett alternativt sätt är via sökbegrepp.

Artikelnumret är 24 tecken långt. Både siffror och bokstäver kan användas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)