Tillverkad artikel

En tillverkad artikel görs i produktionen. Den markeras med ett "T" i kod för köpt-tillverkad i artikelregister.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)