Köpt artikel

En köpt artikel köps in. Den markeras med ett "K" i kod för köpt-tillverkad i artikelregister.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)