Årsrullning

Rutin som hanterar nytt år, genom att t.ex nollställa statistiksaldon för det gångna året, eller flytta saldo till historiska dito. I order och faktureringsrutinerna gör man dessa körningar på eget initiativ.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)