Detta år

Avser i statistiken innevarande år. Saldot ger värdet sedan föregående årsrullning.

Jmf.: period.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)