Kundnr

Kundnummer används för att identifiera en viss kund. Numret kan innehålla max 10 siffror och är unikt för varje kund. Det måste vara större än 9. De flesta rapporterskrivare eller terminal sker i kundnummerordning.

Se även: Sökbegrepp

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)