Generella startinslag

Generella startinslag är startinslag som gäller för alla operatörer.

Dessa lagras i ett register och utnyttjas vid varje tillfälle som den aktuella bakgrundsrutinen används.

Se även: Personliga startinslag

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)