Läs post

Denna rutin startar UNIX "mail" för läsning av elektronisk post som andra har skicka till dig.

Denna rutin avslutas genom att ange "q". Post tas bort genom att ange "d".

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)