Mail

mail: En rutin i som alltid finns med i UNIX för hantering av elektronisk post.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)