Editera register

Editering av sparade bilder kan göras. Förutsätt- ningen är dock att du klarar den editor som används.

Vilken editor som ska användas är valfritt, men måste anges i samband med login.

Se även: environment

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)