Editor

Med editor avses ett program för mycket enkel ordbehandling. Den används bl.a vid registrering av lång text.

Användning av piltangenter, DelChar, InsChar, DelLine, InsLine. Med TAB flyttas markören till nästa ord, efter sista ordet på raden eller till nästa rad. Avslutas med CR.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)