Login

Innan man kan arbeta i datorn måste man gå igenom ett login-förfarande. UNIX skriver: login: Du anger det login-namn du som operatör har fått av din systemadministratör.

Efter detta frågar UNIX eventuellt efter en kod som kallas password.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)