Till meny

Detta motsvarar ett tryck på funktionstangent "till meny".

Ett tillfälligt hopp sker till adMix meny. Här kan valfri rutin användas. Återhopp sker antin- gen genom att menyn avslutas eller genom tryck på funktionstangent ovan.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)