Valutakurs

I adMix finns två olika kurser per valuta. Dessa kallas priskurs respektive valutakurs. De kan läggas in med fem heltal och fem decimaler.

Dessa ändras i registervård valutakurs. Datum- notering vid kursförändringar uppdateras.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)