Valuta

Valuta anges med hjälp av en ISO-kod med tre tecken. T.ex SEK, USD, DMK, etc.

Internt i adMix hanteras valuta med hjälp av ett valutanummer.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)