Decimaler

Med decimaler avses de siffror som följer en inslagen decimalpunkt.

Lagring av decimaler sker med ett bestämt antal siffror. Detta kan inte överskridas.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)