More

"more", "less" och "pg" är allihop rutiner i UNIX som är avsedda för att titta i innehållet i namn- givna register.

De avslutas med "q". Beroende på UNIX-typ så finns normalt inte alla tre med. För den som har något val, så är "less" den som är bäst.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)