Fakturaunderlag

En körning som producerar ett register som inne- håller omgångens fakturor på disken, samt om så önskas en utskrift. Denna fil är sedan ut- gångspunkt för ändringar via fakturainitieringen. Vid start av underlaget kan man skapa ett helt nytt sådant, eller uppdragsvis kompletettera ett befintligt.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)