Fakturainitiering

Med detta program kan man ändra i det automatiska fakturaunderlaget. Stoppa transar, flytta transar, ändra transar, skapa nya texter eller transar. Ändringar som påverkar värdet av en trans intäkts- eller kostnadsförs, och salderas i uppdraget.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)