Asynkron terminal

Asynkron står i detta sammanhang för den typ av elektrisk förbindelse som utnyttjas för överföring av information till och från en terminal. Detta inkluderar datorer med MS-DOS och en programvara avsedd att efterlikna en asynkron terminal.

I UNIX kan andra terminaler utnyttjas. Speciellt terminaler anslutna via ethernet.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)