Ordervärdesrabatt

Procentsatserna som är knutna till beloppen för ordervärdesrabatten, läggs in med 2 heltal och två decimaler i kontrollposten.

En matris för ordervärdesgränser i kombination med ordervärdet ger ordervärdesrabatten i pro- cent. Denna kan överstyras i samband med expedi- tion av order.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)