Ordervärdesgränser

Kunden är berättigad till ordervärdesrabatt om kod för ordervärdesrabatt anges till "O" eller "G" (Grossist). Till varje typ hör en separat matris om 5 intervall.

Gränserna läggs in i hela kronor.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)