Skrivarhantering

I adMix görs utskrifter på skrivare normalt genom UNIX köhantering.

Vid val av "Visa på terminal", "terminalskrivare" är denna dock inte inblandad. Se: bin/lpx.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)