Adresslapp sj/asg

Layout till denna adresslapp är utformad enligt standard SIS 61 41 15-701.5 men kan enkelt ändras via awk-program awk186.

Denna adresslapp kan också användas som etikett genom att det vid utskrift finns möjlighet att få med artikelnr.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)