Etikett

Med etikett avses en lapp där det finns med en viss artikelinformation (till skillnad mot en adresslapp).

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)