Fri text

Med detta begrepp avses att innehållet inte påverkar systemet, utan innehållet kan fritt väljas som det passar.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)