Sidbrytning

Sidbyte efter utskrift av summeringar i en rapport.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)