Sidmatning

En rapportutskrift gör byte till ny sida på papperet när ett visst antal rader har skrivits eller i samband med sidbrytning.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)