Begränsningar i presentation

Ett antal begränsningar finns vid användning av grafisk presentation.

- Antal staplar - Antal stapeltyper - Antal sidbyten - Samtidiga presentationer - Använding av åäö

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)