Antal staplar

Bredden på staplarna sätter gränsen för den text som ska beskriva den brytning som sker för vajre stapel. Texten kan inte vara längre än bredden. Texten blir således liten vid många staplar. Den kan bli så liten att den inte går att läsa.

Ett lämpligt max antal staplar ligger runt 20.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)