Antal stapeltyper

Varje summerad kolumn i rapporten motsvaras i presentationen av en stapeltyp. Varje stapeltyp har ett eget utseende.

För vissa diagramtyper gäller att stapeltyperna inte kan vara mer än ca. 10 stycken. Detta är ett lämpligt max antal summerade kolumner.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)