Antal sidbyten

För varje brytning med sidbyte genereras en ny presentation. Varje presentation består av om- kring 230000 tecken som ska föras över till skrivaren.

Sidbyten belastar maskinen på grund av de be- räkningar och den mängd data som ska förflyttas. Men kör det gärna på natten.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)