Bin/spx

Detta program används i UNIX köhantering där det ser till att en skrivarkö inte "krockar" med en annan.

Dessutom uppdateras information som kan ses i bin/px - "Från utskriftskö till skrivare". Se även: bin/spx parametrar.

(Ur: adMix Ordlista Elektrondata AB)